Het korte antwoord: omdat het andere denkwijzen en een andere manier van kijken naar gezondheid en ziekte biedt, en ons kan helpen als de traditionele geneeskunde geen antwoorden heeft.

Laten we hier wat dieper op ingaan!

In TCVM wordt het lichaam gezien als een ingenieus netwerk van energiekanalen, meridianen genaamd, waar vitale energie, Qi genaamd, doorheen stroomt. Deze meridianen dienen als onzichtbare paden die verschillende organen, weefsels en lichaamsdelen met elkaar verbinden, de harmonieuze stroom van Qi bevorderen en de balans en vitaliteit van het lichaam behouden.

Het concept van Qi kan worden opgevat als de fundamentele levenskracht of energie die alle levende wezens bezielt. Het is de drijvende kracht achter de lichaamsfuncties en ondersteunt de algehele gezondheid en het welzijn. Net zoals een rivier het omringende land voedt, stroomt Qi door de meridianen en voedt en ondersteunt het de verschillende organen en weefsels die het passeert.

Een soepele en evenwichtige Qi-stroom is essentieel voor het behoud van gezondheid. Als Qi vrij en harmonieus door de meridianen stroomt, blijft het lichaam in een staat van balans en vitaliteit. Als Qi echter geblokkeerd raakt, tekorten vertoont of overmatig is, kan dit leiden tot disharmonie en zich uiten in fysieke of emotionele symptomen.

TCVM-therapieën, zoals acupunctuur en kruidengeneeskunde, zijn gericht op het herstellen en reguleren van de Qi-stroom in de meridianen. Acupunctuur bestaat vaak uit het  inbrengen van dunne naalden op specifieke punten langs de meridianen om Qi te stimuleren of te verspreiden. Dit herstelt de harmonieuze stroom ervan .Via deze punten kunnen energieblokkades worden opgeheven, waardoor de vloeiende circulatie van Qi door het hele lichaam wordt bevorderd. Maar er zijn ook andere manieren om de Qi-stroom te beïnvloeden, zoals door aanraking (acupressuur) of met geconcentreerd licht zoals laserlicht.

De meridianen zijn nauw verbonden met de verschillende orgaansystemen in het lichaam. Elke meridiaan is verbonden met specifieke functies en komt overeen met een bepaald orgaansysteem. De Hart meridiaan is bijvoorbeeld verbonden met het orgaan het Hart en regelt emoties, terwijl de Lever meridiaan verbonden is met het orgaan de Lever en invloed heeft op de soepele doorstroming van Qi door het lichaam.

In TCVM is het bepalen van de kwaliteit  van de Qi-stroom binnen de meridianen essentieel voor het diagnosticeren en behandelen van verstoringen in het energiesysteem van het lichaam. Door de meridianen en specifieke acupunctuurpunten te onderzoeken, krijgen TCVM-beoefenaars waardevolle inzichten in de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Daardoor kunnen ze een persoonlijk behandelplan maken om de harmonie te herstellen en genezing te bevorderen.

Door het concept van meridianen en Qi-stroming te gebruiken, kunnen we de gezondheid en het welzijn van onze honden holistisch benaderen. Hoewel het behandelen van symptomen vaak ook hard nodig is, kunnen we, als we ook de onderliggende onevenwichtigheden kunnen aanpakken, de harmonieuze stroom van Qi herstellen. Hiermee ondersteunen we  het aangeboren helende vermogen van het lichaam.